【仙吕】村里迓鼓

作者:贯石屏 朝代:元代
【仙吕】村里迓鼓原文
我向这水边林下,盖一座竹篱茅舍。闲时节观山玩水,闷来和渔樵闲话。我
将这绿柳栽,黄菊种,山林如画。闷来时看翠山,观绿水,指落花,呀,锁住我
这心猿意马。
 【元和令】将柴门掩落霞,明月向杖头挂。我则见青山影里钓鱼槎,慢腾腾
间潇洒。闷来独自对天涯,荡村醪饮兴加。
 【上马娇】鱼旋拿,柴旋打。无事掩荆笆,醉时节卧在葫芦架。咱,睡起时
节旋去烹茶。
 【游四门】药炉经卷作生涯,学种邵平瓜。渊明赏菊在东篱下,终日饮流霞。
咱,向炉内炼丹砂。
 【胜葫芦】我则待散诞逍遥闲笑耍,左右种桑麻,闲看园林噪晚鸦。心无牵
挂,蹇驴闲跨,游玩野人家。
 【后庭花】我将这嫩蔓菁带叶煎,细芋糕油内炸。白酒磁杯咽,野花头上插。
兴来时笑呷呷,村醪饮罢。绕柴扉水一洼,近山村看落花,是蓬莱天地家。
 【青哥儿】呀,看一带云山,云山如画,端的是景物,景物堪夸。剩下残山
向那答?心无牵挂,树林之下,椰瓢高挂。冷清清无是无非诵《南华》。这里乾
坤大。
【仙吕】村里迓鼓拼音解读
wǒ xiàng zhè shuǐ biān lín xià ,gài yī zuò zhú lí máo shě 。xián shí jiē guān shān wán shuǐ ,mèn lái hé yú qiáo xián huà 。wǒ
jiāng zhè lǜ liǔ zāi ,huáng jú zhǒng ,shān lín rú huà 。mèn lái shí kàn cuì shān ,guān lǜ shuǐ ,zhǐ luò huā ,ya ,suǒ zhù wǒ
zhè xīn yuán yì mǎ 。
 【yuán hé lìng 】jiāng chái mén yǎn luò xiá ,míng yuè xiàng zhàng tóu guà 。wǒ zé jiàn qīng shān yǐng lǐ diào yú chá ,màn téng téng
jiān xiāo sǎ 。mèn lái dú zì duì tiān yá ,dàng cūn láo yǐn xìng jiā 。
 【shàng mǎ jiāo 】yú xuán ná ,chái xuán dǎ 。wú shì yǎn jīng bā ,zuì shí jiē wò zài hú lú jià 。zán ,shuì qǐ shí
jiē xuán qù pēng chá 。
 【yóu sì mén 】yào lú jīng juàn zuò shēng yá ,xué zhǒng shào píng guā 。yuān míng shǎng jú zài dōng lí xià ,zhōng rì yǐn liú xiá 。
zán ,xiàng lú nèi liàn dān shā 。
 【shèng hú lú 】wǒ zé dài sàn dàn xiāo yáo xián xiào shuǎ ,zuǒ yòu zhǒng sāng má ,xián kàn yuán lín zào wǎn yā 。xīn wú qiān
guà ,jiǎn lǘ xián kuà ,yóu wán yě rén jiā 。
 【hòu tíng huā 】wǒ jiāng zhè nèn màn jīng dài yè jiān ,xì yù gāo yóu nèi zhà 。bái jiǔ cí bēi yān ,yě huā tóu shàng chā 。
xìng lái shí xiào gā gā ,cūn láo yǐn bà 。rào chái fēi shuǐ yī wā ,jìn shān cūn kàn luò huā ,shì péng lái tiān dì jiā 。
 【qīng gē ér 】ya ,kàn yī dài yún shān ,yún shān rú huà ,duān de shì jǐng wù ,jǐng wù kān kuā 。shèng xià cán shān
xiàng nà dá ?xīn wú qiān guà ,shù lín zhī xià ,yē piáo gāo guà 。lěng qīng qīng wú shì wú fēi sòng 《nán huá 》。zhè lǐ qián
kūn dà 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】村里迓鼓原文,【仙吕】村里迓鼓翻译,【仙吕】村里迓鼓赏析,【仙吕】村里迓鼓阅读答案,出自贯石屏的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.harcxx.cn/shi/60075.html

诗词类别

贯石屏的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语